kép

Keresés:

Szerző: Werfel, Franz

A szerzőről:
  Franz Werfel   ( Prága ,   1890 -   Los Angeles ,   1945 . ) költő és regényíró . Iskoláit Prágában,   Berlinben   és   Lipcsében   végezte. Az első világháború alatt az orosz fronton harcolt, majd Bécsben   telepedett le. 1929-ben feleségül vette   Gustav Mahler   özvegyét   Alma Mahlert. 1938-ban a fasizmus elől Franciaországba emigrált, ahonnan 1940-ben továbbmenekült az USA-ba.
Irodalmi munkásságát költeményekkel kezdte.  Első nagy sikerét   Verdiről   írt életrajzi regényével aratta, melyben az olasz zeneszerzőt   Wagner   ellentéteként ábrázolta. Leghíresebb regénye,   A Musza Dag negyven napja   az első világháború idején játszódik, és az örmények egy csoportjának hősies harcát ábrázolja az őket deportálni akaró törökök ellen. Életét a Beverly Hills-i otthonában fejezte be: munka közben asztalára borult és meghalt.

A szerző művei:

Halljátok az igét!

Werfel, Franz

526 oldal, keménytáblás 2980 Ft

Franz Werfel A Musza Dagh negyven napjához hasonlóan a Halljátok az igét! című művében is egy nehéz sorsú nép történetét eleveníti meg. Egy üldözött, legyőzőitől kísért embersereg menetel Izráel földjén a nagyregény monumentális záróképében. A történet az ótestamentumi időkben játszódik, a kép azonban a 21. század olvasójában nem pusztán a bibliai történetet -a zsidó nép babiloni fogságát - idézheti fel.
 


kép