kép

Keresés:

Szerző: Hugo, Victor

A szerzőről:
 Szellemi formálódására hatással voltak a napóleoni háborúk, anyja királypárti meggyőződése, a katonatiszt apa áthelyezései miatt a család gyakori helyváltoztatása, ifjúkori olvasmányai.  A három Hugo fivér 1819-ben létrehozta a Le Conservateur Littéraire (Az irodalom védelmében) nevű irodalmi lapot. Itt jelentek meg versei. Az alkotmányozó nemzetgyűlés, a törvényhozó gyűlés és a főrendi ház tagjaként felszólalt a szegénység, a társadalmi kirekesztettség ellen, a nők és gyerekek emberi jogaiért, a halálbüntetés eltörléséért, a sajtószabadságért, az ingyenes és világi oktatásért. Robert Schumant száz évvel megelőzve javasolta az Európai Egyesült Államok (Európai Unió) létrehozását.
Kilenc regényt írt, közülük kiemelkedik A nyomorultak, A tenger munkásai, az 1793, A párizsi Notre Dame és A nevető ember.

A szerző művei:

A nevető ember

Hugo, Victor

524 oldal, keménytáblás 3900 Ft

Ursus egy téli napon gyermeket talál, akinek a száját úgy megcsonkították, hogy szüntelen nevetni látszik. Mellette vak kislány üldögél. Ursus mindkettőt magához veszi. Mikor a gyermekek felnőnek, egymásba szeretnek. Közben kiderül, hogy a fiú egy lord fia, s el kell foglalnia helyét a Lordok Házában. Heves vádbeszédet mond az elnyomottak védelmében. Eleinte megbotránkozást kelt vádjaival, de örökké nevető arca és a komor mondanivaló közötti groteszk ellentét végül is gúnyos nevetést vált ki a lordokból.
 


kép