kép

Keresés:

Szerző: Királyhegyi Pál

A szerzőről:

  Budapesten érettségizett, majd Amerikába került, ahol magyar lapoknál dolgozott, de volt pincér, munkás és hivatalnok is. 1927 és 1931 között Hollywoodban statiszta, majd forgatókönyvíró. 1931-ben hazatért, a Pesti Napló munkatársa lett, de rendszeresen írt az Új Időkbe és a Színházi Életbe is. 1938-ban zsidó származása miatt a nácik elől Angliába költözött, ahol a Daily Telegraph-nak dolgozott, és fordítással foglalkozott. 1941-ben ismét hazatért, mint írja: „Sürgős volt az utam, nehogy lekéssem az auschwitzi gyorsot”. Nem is késte le: 1944-ben deportálták, Auschwitzba majd Buchenwaldba vitték, ott érte a háború vége. Hazatérése után a Ludas Matyi és a Képes Figyelő munkatársa lett. 1950-ben kitelepítették, később alkalmi szellemi munkákból élt, nem publikálhatott. 1956 után ismét megjelenhettek írásai, kabarékban konferansziéként működött.

A szerző művei:

Első kétszáz évem

Királyhegyi Pál

336 oldal, kartonált 3490 Ft

  Amikor megkérdezték Királyhegyi Pált, miért adta humoros önéletírásának az Első kétszáz évem címet, így válaszolt: „Ha igaz, hogy a háborús évek duplán számítanak, még le is tagadok a koromból, ha azt mondom, hogy 200 éves vagyok, hiszen már a főnököm volt I. Ferenc Jóska, Horthy Miklós, Szálasi., a nemzetvezető, sőt Hitler is, mert Auschwitzban is dolgoztam, mint egyszerű deportált, márpedig köztudomású, hogy ott elég lassan múlt az idő – már ameddig élt az ember.” Vannak, akik szerint Királyhegyi a fehér asztalnál sokkal mulatságosabb, mint írásaiban, ahol humora továbbszalad olykor a kelleténél. Ezek sohasem olvastak Királyhegyit. 

Királyhegyi Pál nem fér a bőrébe

Királyhegyi Pál

336 oldal, kartonált 3490 Ft

  Amikor   Királyhegyi hazatért Amerikából, meg is írta, milyennek látta ő a húszas évek nagy államszövetségét,, gengsztereivel, producereivel, milliárdosaival, politikusaival. A Pesti Naplónak, az Új Időknek, a Színházi Életnek dolgozott elsősorban. Írt mindent: krokit, humoreszket, szellemesen elemző portrékat az amerikai hírességekről, pesti mindennapokról, karakterekről - és közben finom humorú, hol mosolyra késztető, hol megkönnyezhető elbeszéléseket (meg füzetes regényeket is). Ezeknek csak csekély része kapott helyet könyveiben. Az új Királyhegyi-könyv irodalomtörténeti meglepetés: zömmel kötetben eddig meg nem jelent írásait tartalmazza. Rövidebbeket is, terjedelmesebbeket is.

A becsület nem szégyen

Királyhegyi Pál

328 oldal, kartonált 3490 Ft

 A könyv nyolc úgynevezett "füzetes" regényt tartalmaz, amelyek valaha filléres sorozatokban jelentek meg.

Kinyomozom a szemüvegemet
Kiadatlan írások 1945-1981

Királyhegyi Pál

336 oldal, kartonált 3900 Ft

  A kötet Királyhegyi 1945-től haláláig megjelent írásait tartalmazza: nagyrészt korábbi köteteibe fel nem vett humoreszkeket, karcolatokat, főként a Ludas Matyiban, a Népszavában és amerikai magyar lapokban publikált munkákat.. Nem időrendben, hanem bizonyos témakörök szerint. Kivétel az első fejezet, amelyik 1945-től időbeli sorrendben mutatja azoknak az éveknek a kor- és humorszellemét. Gúzsba kötve kellett „táncolni” akkor, írásai mégis roppant szórakoztatók, és jól tükrözik, milyen társadalmi-politikai viszonyok (sőt, iszonyok) közt születtek. (Jellemző módon hiányzik egy hosszú időszak, amit a humorista publikálás helyett – tévedésből – adácsi száműzetésben volt kénytelen eltölteni). Biztosak vagyunk abban, hogy a temérdek, lényegében ismeretlen írás jó szórakozást nyújt majd az olvasónak . Pápai Gábor rajzaival
 


kép